Обавештење о колачићима

Портал МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА користи колачиће (енг. "cookies"). Неопходни колачићи омогућавају да се садржај страница прилагоди потребама корисника.
Аналитички колачићи се користе за анализу коришћења услуга ради унапређења корисничког искуства.
Kликом на "Прихватам" дајете сагласност за коришћење колачића у сврхе наведене изнад.
Подешавања колачића можете променити у било ком тренутку.

Obaveštenje o kolačićima

Portal MOJA SREDNJA ŠKOLA koristi kolačiće (eng. "cookies"). Neophodni kolačići omogućavaju da se sadržaj stranica prilagodi potrebama korisnika.
Analitički kolačići se koriste za analizu korišćenja usluga radi unapređenja korisničkog iskustva.
Klikom na "Prihvatam" dajete saglasnost za korišćenje kolačića u svrhe navedene iznad.
Podešavanja kolačića možete promeniti u bilo kom trenutku.

Srednje škole i obrazovni profili

Средње школе и образовни профили

Spisak obrazovnih profila po školama i kvote sa spiskom upisanih učenika

Списак образовних профила по школама и квоте са списком уписаних ученика

Molimo izaberite kriterijume za pretragu obrazovnih profila. Biranje se vrši dvojako - selekcijom po srednjoj školi (bira se okrug pa opština na kojoj se srednja škola nalazi) ili po obrazovnom profilu (bira se područje rada od interesa, a zatim i obrazovni profil).
Moguće je i kombinovati kriterijume za upit, npr - izabrati određenu opštinu i određeno područje rada. Kao odgovor dobijate sve konkursne šifre koje pripadaju obrazovnim profilima iz izabranog područja rada, u srednjim školama na teritoriji izabrane opštine.

Молимо изаберите критеријуме за претрагу образовних профила. Бирање се врши двојако - селекцијом по средњој школи (бира се округ па општина на којој се средња школа налази) или по образовном профилу (бира се подручје рада од интереса, а затим и образовни профил).
Могуће је и комбиновати критеријуме за упит, нпр - изабрати одређену општину и одређено подручје рада. Као одговор добијате све конкурсне шифре које припадају образовним профилима из изабраног подручја рада, у средњим школама на територији изабране општине.


PORTAL MOJA SREDNJA ŠKOLA
ПОРТАЛ МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

Moja srednja škola je specijalizovani portal posvećen završnom ispitu i upisu u srednje škole, za škole čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina ili organizacija lokalne samouprave.

Моја средња школа је специјализовани портал посвећен завршном испиту и упису у средње школе, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или организација локалне самоуправе.

Portal je napravljen u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koja pruža kontinuiranu tehničku podršku za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema, uz obezbeđivanje mera zaštite, sigurnosti i bezbednosti podataka, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava i informaciona bezbednost.

Портал је направљен у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, која пружа континуирану техничку подршку за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система, уз обезбеђивање мера заштите, сигурности и безбедности података, у складу са прописима којима се уређују електронска управа и информациона безбедност.

POLITIKA PRIVATNOSTI
ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Internet portalom Moja srednja škola upravlja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odgovorno je za sadržaj koji se na njemu nalazi a u skladu sa politikom privatnosti i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Интернет порталом Моја средња школа управља Министарство просвете, науке и технолошког развоја и одговорно је за садржај који се на њему налази а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

Osnovna škola
Osnovna škola