Календар

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину
петак
25. 03. 13–15 ч
Пробни завршни испит, математика и пробни завршни испит по програму ФООО
субота
26. 03. 09–11 ч
Пробни завршни испит, српски/матерњи језик
субота
26.03. 11.30–13.30 ч
Пробни завршни испит, комбиновани тест
понедељак–петак
28.03–01.04.
Анализа пробног завршног испита
понедељак–четвртак
04. 04. од 08 ч
до 07. 04. у 24 ч
Подношење пријава за полагање пријемног испита на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs
четвртак–петак
07–08. 04. од 09–16 ч
Подношење пријава за полагање пријемног испита у матичним основним школама, као и у средњим школама у којима се полаже пријемни испит
петак, субота и недеља
13, 14. и 15. 05.
09-12 ч и 14-17 ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области
субота
14.05.
10-12 ч - биологија
14-16 ч - хемија
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)
субота и недеља
14.05. српски/матерњи језик 10-12 ч
15.05. страни језик 10-12 ч
Пријемни испити за ученике са посебним способностима за филолошке науке
субота
14.05. 14-16 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности
петак, субота и недеља
20, 21. и 22. 05. од 10 ч
Пријемни испити у музичким школама
петак, субота и недеља
20, 21. и 22. 05. од 10 ч
Пријемни испити у балетским школама
субота
21. 05.
10-12 ч - математика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика)
субота
21. 05.
10-12 ч - географија
14-16 ч - историја
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју (географија/историја)
субота
21. 05.
14-16 ч - физика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика)
субота и недеља
21. 05. 13-15 ч - писмени тест
22. 05. од 10 ч - усмени испит
Пријемни испит за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику
недеља
22. 05. 10-12 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику
субота и понедељак
21. и 23. 05.
8-16 ч
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији
субота-понедељак
16-24. 05.
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)
субота-понедељак
16-24. 05.
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)
недеља-уторак
17-25. 05.
Коначни резултати пријемних испита
субота и недеља
18. и 19. 06.
од 10 ч
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању
субота
25. 06.
од 10 ч
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику
субота
25. 06.
10-11.30 ч - српски језик
12-13.30 ч - енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама
недеља
26. 06.
10-11.30 ч - математика
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама
понедељак
27. 06.
09-11 ч
Завршни испит - тест из српског/матерњег језика
уторак
28. 06.
09-11 ч
Завршни испит - тест из математике и тест за полазнике по програму ФООО
среда
29. 06.
09-11 ч
Завршни испит - комбиновани тест
понедељак-петак
27.06.-01.07.
Супервизија спровођења завршног испита
петак
01.07.
до 09 ч
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ
петак
01.07.
09-16 ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
петак и субота
01.07. после 16 ч
02.07. до 09 ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
субота
02.07.
09-16 ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи - за другостепену комисију
субота
02.07. после 18 ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
уторак
05.07. до 08 ч
Објављивање коначних резултата завршног испита
уторак
05.07.
08-16 ч
Упис у музичке и балетске школе
уторак и среда
05.07. у 08 ч
до 06.07 у 24 ч
Попуњавање листе жеља електронским путем
среда и четвртак
06. и 07.07.
до 08-15 ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)
субота
09.07.
од 08 ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)
субота
09.07.
08-15 ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)
понедељак
11.07.
до 08 ч
Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту
среда
13.07.
до 08 ч
Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама
среда
13. 07.
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
четвртак-среда
од 14.07. у 8 ч
до 20.07. у 24 ч
Подношење пријаве за упис у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)
четвртак и петак
14. и 15.07.
08-15 ч
Подношење пријаве за упис у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе
четвртак
14.07.
08-15 ч
Попуњавање листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)
петак
15.07.
до 24 ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу
субота
16.07.
до 08 ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга
субота
16.07.
08-15 ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе
среда
17.08.
09-11 ч
Завршни испит - тест из српског/матерњег језика (августовски рок)
четвртак
18.08.
09-11 ч
Завршни испит - тест из математике
петак
19.08.
09-11 ч
Завршни испит - комбиновани тест
среда-недеља
17-21.08.
Супервизија спровођења завршног испита на нивоу државе
понедељак
22.08. до 08 ч
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу државе
понедељак
22.08.
12-16 ч
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама)
понедељак
22.08. до 20 ч
Објављивање коначних резултата завршног испита
уторак и среда
23. и 24.08.
08-16 ч
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама)
четвртак и петак
25. и 26.08.
Унос одлука о упису
петак и субота
26. и 27.08.
Упис ученика у средње школе - трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе
уторак-петак
23-26.08.
08-15 ч
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу