Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину

петак

до 30.12.

Изјашњаве ученика осмог разреда писаним путем у школи или електронски на порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест

понедељак–петак

од 23-27.01.

Провера тачности изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест (електронским путем и непосредно у школи)

понедељак-уторак

30-31.01. 08–15 ч

Пријем приговора/промена одлуке на изјашњење ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест и уношење исправки (непосредно у школи)

среда

01.02. до 08 ч

Објављивање коначног изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи)

петак

24.03. 12–14 ч

Пробни завршни испит - математика и пробни завршни испит по програму ФООО

субота

25.03. 09–11 ч

Пробни завршни испит - српски/матерњи језик

субота

25.03. 11.30–13.30 ч

Пробни завршни испит - трећи тест

понедељак–петак

27–31.03.

Анализа пробног завршног испита

уторак-понедељак

18-24.04. до 16 ч

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу МСШ (www.mojasrednjaskola.gov.rs), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру, и за неауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

петак и понедељак

21.04 и 24.04. 09-16 ч

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита

петак, субота и недеља

12, 13. и 14. 05.

09-12 ч и 14-17 ч

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

субота

13.05.

9-11 ч - биологија

15-17 ч - хемија

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију

субота и недеља

13.05. српски/матерњи језик 12-14 ч

14.05. страни језик 10-12 ч

Пријемни испити за ученике са посебним способностима за филолошке науке

субота

13.05. 15-17 ч

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности

петак, субота и недеља

19, 20. и 21.05. од 10 ч

Пријемни испити у музичким школама

петак, субота и недеља

19, 20. и 21.05. од 10 ч

Пријемни испити у балетским школама

субота

20.05.

10-12 ч - математика

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика)

субота

20.05.

10-12 ч - географија

14-16 ч - историја

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју

субота

20.05.

14-16 ч - физика

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику

субота и недеља

20.05. 13-15 ч - писмени тест

21.05. од 10 ч - усмени испит

Пријемни испит за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

недеља

21.05. 10-12 ч

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику

понедељак-уторак

15-23.05.

Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

понедељак-уторак

15-23.05.

Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

уторак-среда

16-24.05.

Коначни резултати пријемних испита

четвртак-субота

08-10.06. 08-16 ч

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и спортских одељења при гимназијама (непосредно у школи)

субота и недеља

17. и 18.06.

од 10 ч

Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању

субота

17.06.

10-11.30 ч - српски језик

12-13.30 ч - енглески језик

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

недеља

18.06.

10-11.30 ч - математика

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

субота

24.06.

од 10 ч

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

среда

21.06.

09-11 ч

Завршни испит - тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО

четвртак

22.06.

09-11 ч

Завршни испит - тест из математике

петак

23.06.

09-11 ч

Завршни испит - трећи тест

среда-недеља

21-25.06.

Супервизија спровођења завршног испита

недеља

25.06. до 8 ч

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ

недеља и понедељак

25-26.06.

до 15 ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем)

понедељак

26.06.

8-15 ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи)

понедељак и уторак

26.06. после 16 ч

и 27.06. до 8 ч

Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

уторак

27.06.

08-15 ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи - за другостепену комисију

уторак

27.06. после 16 ч

Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

среда

28.06. до 08 ч

Објављивање коначних резултата завршног испита

среда

28.06.

08-15 ч

Упис у музичке и балетске школе

четвртак и петак

29. и 30.06.

до 15 ч

Попуњавање листе жеља електронским путем

четвртак и петак

29. и 30.06.

08-15 ч

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)

субота

01.07.

од 08 ч

Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)

субота

01.07.

08-15 ч

Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)

недеља

02.07.

до 08 ч

Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту

понедељак

03.07.

до 08 ч

Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

понедељак

03.07.

до 08 ч

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

понедељак

03.07.

08-15 ч

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

понедељак-петак

03-07.07. до 15 ч

Подношење пријаве за упис у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

понедељак и уторак

03. и 04.07.

08-15 ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

уторак

04.07.

до 24 ч

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

среда

05.07.

до 08 ч

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

среда

05.07.

08-15 ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

среда

16.08.

09-11 ч

Завршни испит - тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО (августовски рок)

четвртак

17.08.

09-11 ч

Завршни испит - тест из математике

петак

18.08.

09-11 ч

Завршни испит - трећи тест

среда-недеља

16-20.08.

Супервизија спровођења завршног испита

понедељак

21.08. до 08 ч

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

понедељак

21.08.

12-16 ч

Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама)

понедељак

21.08. до 20 ч

Објављивање коначних резултата завршног испита

уторак и среда

22. и 23.08.

08-16 ч

Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама)

среда

23.08.

Унос одлука о упису

четвртак и петак

24. и 25.08.

Упис ученика у средње школе - трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

уторак-петак

22-25.08.

08-15 ч

Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу