Моја средња школа

Добро дошли на портал Моја средња школа, који је посвећен завршном испиту за школску 2023/2024. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2024/2025. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Изузетак представљају музичке, балетске и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом јер оне самостално реализују упис.

На Порталу Моја средња школа можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

Моја средња школа

ОБЈАВЉЕНИ КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ РАСПОДЕЛЕ УЧЕНИКА ПО СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

На порталу Моја средња школа су објављени коначни резултати расподеле ученика по средњим школама и образовним профилима, два дана раније пре него што је то предвиђено Календаром. 


Након логовања на портал можете видети информације о расподели вашег детета. Исту информацију можете видети и у секцији листа опредељења, образовни профил на који је ученик распоређен је обојен зеленом бојом. 


У првом кругу распоређено је 59.091 ученик. У једну од прве три жеље распоређено је 81,43% ученика. По првом опредељењу распоређено је 35.863 ученика, по другом 8.147 и трећем 4.163 ученика. 


У четворогодишње образовне профиле уписано је укупно 48.966 ученика, од чега у гимназије 15.108. У трогодишње образовне профиле уписано је 10.125 ученика.


После првог уписног круга број нераспоређених ученика је 1.524. Они имају могућност да се у другом уписном кругу упишу на преостала слободна места - у четворогодишњим профилима преостало је 7.866 места, док је у трогодишњим тај број је 3.783.


Упис у средње школе моћи и ове године да се обави потпуно електронским путем коришћењем јавног портала Моја средња школа почев од 2. до 6. јула 2024. године или одласком у средњу школу.

Здравствени услови за упис

Поштовани родитељи,


Према Календару активности, сутра (субота, 29.06. до 08:00) биће објављене коначне листе опредељења ученика.


Ученик ће бити распоређен на основу оствареног броја бодова. Статус на порталу Моја средња школа о лекарском уверењу ученика за одређени образовни профил не утиче на распоређивање. Испуњеност здравствених услова је услов за упис на одређене образовне профиле, а лекарско уверење неопходан документ који се приликом уписа прилаже.


Уколико ученик има лекарско уверење у папирној форми које се разликује од статуса на порталу Моја средња школа, потребно је да упис изврши у средњој школи где је распоређен.


Због недоумица око места обављања здравствених прегледа за упис у средње школе, обавештавамо вас да се прегледи могу извршити и код изабраног педијатра, јавног или приватног, осим за профиле за које су већ одређене здравствене установе које врше преглед.


За упис у гимназије није потребно подносити потврду о испуњености здравствених услова.

Додатни канал комуникације са родитељима

Ове године, ради обавештавања о завршном испиту, пријемном испиту и упису у средњу школу, отворен је Вајбер канал "МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА - Инфо канал". Ако желите да се прикључите овом Инфо каналу, потребно је да Вашим мобилним телефоном скенирате QR код на слици или кликнете на следећи линк.

Пријави се

Уколико као родитељ или други законски заступник имате налог на Порталу Мој есДневник или налог на Порталу за електронску идентификацију – eID.gov.rs, преко кога приступате Порталу Мој есДневник, можете на порталу Моја средња школа искористити следеће електронске услуге за своје дете:

  • подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  • подношење приговора на резултате завршног испита
  • подношење електронске листе опредељења
  • подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

За више информација прочитајте упутство за коришћење портала.

Пријава

Провера података

Проверите податке на основу којих ће ученик бити рангиран

Унесите десетоцифрену шифру ученика

Извод из званичног календара

01-29.12.2023.

Подношење пријава за завршни испит

22. и 23.03.2024.

Пробни завршни испит

10-12.05.2024.

Полагање пријемних испита

17-19.05.2024.

Полагање пријемних испита

18-20.06.2024.

Завршни испит

Календар свих активности везаних за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину налази се на страни:

Календар
Основне школе

Основне школе

Изаберите школу за коју желите да видите податке. Из падајуће листе изаберите прво округ, а затим и општину којој основна школа припада.

Средње школе

Средње школе

Списак образовних профила по школама и квоте са списком уписаних ученика