Пријемни испити

Специјализовани образовни профили је општи назив за све образовне профиле за чији упис је потребно испуњење додатних услова, односно полагање пријемних испита ради провере изузетних, односно посебних способности и склоности.

Специјализовани профили су:
  • уметнички профили и школе за таленте (музичке, балетске и уметничке школе ликовне области)
  • профили за ученике са посебним способностима (зa филолошке науке, за спорт, зa математику, физику, рачунарство и информатику, биологију и хемију, историју и географију, за сценску и аудио-визуелну уметност)
  • образовне профиле у којима се део наставе остварује на страном језику

Изводи из правилника са детаљним описом пријемног испита истакнути су за све специјализоване профиле.

Види профиле

Пријемни испити се полажу пре завршног испита, према календару активности, у одговарајућој школи, односно другој установи коју одреди Министарство.
Да би кандидат приступио полагању пријемног испита, потребно је да попуни одговарајућу пријаву зa полагање пријемног испита. Пријава се врши у периоду дефинисаном календаром на порталу Моја средња школа или непосредно у средњој школи у којој се полаже пријемни испит или у матичној основној школи.

Пријемни испити

Списак пријемних испита

Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке - енглески језик (тест на српском)
Детаљи
Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке - француски језик (тест на српском)
Детаљи
Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке - немачки језик (тест на српском)
Детаљи
Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке - руски језик (тест на српском)
Детаљи
Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке - енглески језик (тест на мађарском)
Детаљи
Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке - немачки језик (тест на мађарском)
Детаљи
Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику
Детаљи
Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику
Детаљи
Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију
Детаљи
Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју
Детаљи
Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност
Детаљи
Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику
Детаљи
Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику - енглески језик
Детаљи
Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику - немачки језик
Детаљи
Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику - француски језик
Детаљи
Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику - руски језик
Детаљи
Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику - италијански језик
Детаљи
Пријемни испит за упис у уметничку школу ликовне уметности
Детаљи
Пријемни испит за упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек - образовни профил музички извођач класичне музике
Детаљи
Пријемни испит за упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек - образовни профил музички извођач ране музике
Детаљи
Пријемни испит за упис у музичку школу на џез одсек - образовни профил музички извођач џез музике
Детаљи
Пријемни испит за упис у музичку школу на одсек за српско традиционално певање и свирање - образовни профил музички извођач српског традиционалног певања и свирања
Детаљи
Пријемни испит за упис у музичку школу на одсек за црквену музику - образовни профил музички извођач црквене музике
Детаљи
Пријемни испит за упис у музичку школу на одсек за музичку теорију - образовни профил музички сарадник
Детаљи
Пријемни испит за упис у музичку школу на одсек за музичку теорију - образовни профил дизајнер звука
Детаљи
Пријемни испит за упис у школу за музичке таленте у Ћуприји
Детаљи
Пријемни испит за упис у балетску школу - одсек за класичан балет
Детаљи
Пријемни испит за упис у балетску школу - одсек за савремену игру
Детаљи
Пријемни испит за упис у балетску школу - одсек за народну игру
Детаљи