Упутство за коришћење портала

верзија: 0.9.2.0

Упутство је прилагођено родитељима, односно другим законским заступницима ученика. Подаци видљиви на илустрацијама су измишљени у сврху веродостојнијег приказа функционалности портала.

Садржај

Пријава на МСШ портал

Да бисте могли да поднесете пријаву за пријемне испите, за евидентирање спортских резултата, поднесете листу жеља, као и пријаву за упис за своју децу, неопходно је да се пријавите на систем Моја средња школа (у наставку: МСШ портал).

Пријава на МСШ портал се врши на почетној страници портала (приказана на слици испод). Кликом на дугме Пријава (означено бројевима 1 и 2 на слици испод) отвара се страница за пријаву на портал.

Пријава на систем се, ради утврђивања Вашег идентитета, врши преко Вашег налога на систему есДневник. Форми за пријаву преко есДневник портала приступате кликом на дугме Пријава (означено црвеном бојом на слици испод).

Након пријаве на портал есДневник аутоматски се врши пријава на портал МСШ и отвара се почетна страница за пријављене кориснике.

Почетна страница за пријављене кориснике

На врху почетне странице налази се картица са шифром, именом и презименом детета пријављеног корисника (означено бројем 1 на слици испод). Испод картице ученика налази се мени са ставкама (означено бројем 2 на слици испод) преко којих се отварају различити сегменти почетне странице.

Сегменти којима корисник може приступити су:

Напомена: Различити сегменти почетне странице ће бити доступни у различитим фазама Завршног испита.

На почетној страници портала МСШ пријављени корисници могу прегледати евидентиране основне информације о ученицима, поднети пријаву ученика за пријемни испит или за евидентирање спортских резултата.

Основне информације о ученику

У сегменту Основне информације о ученику на почетној страници налазе се следећи подаци: шифра и школа ученика (означено бројем 1 на слици испод), основни подаци о ученику (означено бројем 2 на слици испод), подаци о образовању ученика (означено бројем 3 на слици испод), подаци о успеху ученика (означено бројем 4 на слици испод), као и рекапитулација образовања у виду бодова стечених успехом у ОШ, на завршном испиту и по основу афирмативних мера (означено бројем 5 на слици испод).

Пријемни испити

У сегменту Пријемни испити на почетној страници могу се подносити пријаве, прегледати поднете пријаве, као и поништити поднете пријаве за пријемни испит.

Подношење пријаве за пријеми испит

Како би се поднела пријава за пријемни испит, неопходно је изабрати пријемни испит за који се ученик пријављује. Кликом на поље Пријемни испит (означено црвеном бојом на слици испод) отвара се падајући мени са свим пријемним испитима.

Избор се врши кликом на одређени пријемни испит из падајућег менија (приказано на слици испод).

Након избора пријемног испита појавиће се додатна поља која је потребно попунити: средња школа у којој ће ученик полагати пријемни испит (означено бројем 1 на слици испод), језик на ком ученик полаже пријемни испит (означено бројем 2 на слици испод) и тестирања у оквиру пријемног испита која ученик полаже у случају да за изабрани пријемни испит постоји више тестирања (означено бројем 3 на слици испод). Поља се попуњавају идентичном процедуром - избором ставке из падајућег менија.

Пријава се евидентира кликом на дугме Сачувај пријаву (означено бројем 4 на слици испод).

Напомена: Списак средњих школа садржи само средње школе у којима је могуће полагати изабрани пријемни испит, док списак језика садржи само језике на којима је омогућено полагање изабраног пријемног испита у изабраној школи.

Преглед пријава за пријемне испите

Након евидентирања прве пријаве приказаће се табела са прегледом поднетих пријава (означено бројем 1 на слици испод). За сваку поднету пријаву у табели ће у једном реду бити приказани следећи подаци: шифра пријаве, назив пријемног испита и подаци о школи у којој се одржава пријемни, прелиминарни и коначни резултати пријемног, дугме за поништавање пријаве и дугме за преузимање пријаве.

Испод наведене табеле налази се форма за подношење нове пријаве за пријемни испит (означено бројем 2 на слици испод), преко које се, идентичном процедуром, врши подношење нове пријаве.

Поништавање пријаве за пријемни испит

Поништавање пријаве за пријемни испит се врши кликом на дугме за поништавање (приказано на слици испод) у табели са прегледом свих поднетих пријава.

Након клика на дугме за поништавање отвориће се прозор за потврду (приказано на слици испод), на којем је неопходно дати сагласност са поништавањем пријаве. Кликом на дугме Да, сигуран сам поднета пријава за пријемни испит биће поништена.

Након поништавања поднете пријаве појавиће се порука о успешном поништавању. Поред тога, у табели са прегледом поднетих пријава поништена пријава ће бити означена као Отказана (означено црвеном бојом на слици испод).

Спортски резултати

У сегменту Спортски резултати на почетној страници могу се подносити пријаве, прегледати поднете пријаве, као и поништити поднете пријаве за евидентирање спортских резултата.

Подношење пријаве за евидентирање спортских резултата

Како би се поднела пријава за евидентирање спортских резултата, неопходно је изабрати средњу школу која обрађује спортске резултате. Кликом на поље Средња школа (означено бројем 1 на слици испод) отвара се падајући мени са списком средњих школа које обрађују спортске резултате. Избор се врши кликом на одређену средњу школу са списка. У пољу Опис (означено бројем 2 на слици испод) могуће је унети опис пријаве за евидентирање спортских резултата.

Пријава се евидентира кликом на дугме Сачувај пријаву (означено бројем 3 на слици испод).

Преглед пријава за евидентирање спортских резултата

Након евидентирања пријаве на овој страници приказаће се табела са прегледом поднетих пријава (означено бројем 1 на слици испод). За сваку поднету пријаву у табели ће у једном реду бити приказани следећи подаци: шифра пријаве, подаци о изабраној школи која евидентира спортске резултате, статус пријаве, дугме за поништавање пријаве, дугме за преузимање пријаве и дугме за детаљнији преглед података пријаве.

Испод наведене табеле налази се форма за подношење нове пријаве за евидентирање спортских резултата (означено бројем 2 на слици испод), преко које се, идентичном процедуром, врши подношење нове пријаве.

Напомена: Статус пријаве за евидентирање спортских резултата након подношења пријаве ће бити Евидентиран. За подношење нове пријаве за евидентирање спортских резултата, НЕОПХОДНО је поништити претходно евидентирану пријаву.

Поништавање пријаве за евидентирање спортских резултата

Поништавање пријаве за евидентирање спортских резултата се врши кликом на дугме за поништавање (приказано на слици испод) у табели са прегледом свих поднетих пријава.

Након клика на дугме за поништавање отвориће се прозор за потврду (приказано на слици испод), на којем је неопходно дати сагласност са поништавањем пријаве. Кликом на дугме Да, сигуран сам поднета пријава за евидентирање спортских резултата биће поништена.

Након поништавања поднете пријаве појавиће се порука о успешном поништавању. Поред тога, у табели са прегледом поднетих пријава статус поништене пријаве ће бити промењен из Евидентирана у Отказана (означено црвеном бојом на слици испод).