Упутство за коришћење портала

верзија: 0.9.2.1

Упутство је прилагођено родитељима, односно другим законским заступницима ученика. Подаци видљиви на илустрацијама су измишљени у сврху веродостојнијег приказа функционалности портала.

Садржај

Пријава на МСШ портал

Да бисте могли да поднесете пријаву за пријемне испите, за евидентирање спортских резултата, поднесете листу жеља, као и пријаву за упис за своју децу, неопходно је да се пријавите на систем Моја средња школа (у наставку: МСШ портал).

Пријава на МСШ портал се врши на почетној страници портала (приказана на слици испод). Кликом на дугме Пријава (означено бројевима 1 и 2 на слици испод) отвара се страница за пријаву на портал.

Пријава на систем се, ради утврђивања Вашег идентитета, врши преко Вашег налога на систему есДневник. Форми за пријаву преко есДневник портала приступате кликом на дугме Пријава (означено црвеном бојом на слици испод).

Након пријаве на портал есДневник аутоматски се врши пријава на портал МСШ и отвара се почетна страница за пријављене кориснике.

Почетна страница за пријављене кориснике

На врху почетне странице налази се картица са шифром, именом и презименом детета пријављеног корисника (означено бројем 1 на слици испод). Испод картице ученика налази се мени са ставкама (означено бројем 2 на слици испод) преко којих се отварају различити сегменти почетне странице.

Сегменти којима корисник може приступити су:

Напомена: Различити сегменти почетне странице ће бити доступни у различитим фазама Завршног испита.

На почетној страници портала МСШ пријављени корисници могу прегледати евидентиране основне информације о ученицима, поднети пријаву ученика за пријемни испит или за евидентирање спортских резултата.

Основне информације о ученику

У сегменту Основне информације о ученику на почетној страници налазе се следећи подаци: шифра и школа ученика (означено бројем 1 на слици испод), основни подаци о ученику (означено бројем 2 на слици испод), подаци о образовању ученика (означено бројем 3 на слици испод), подаци о успеху ученика (означено бројем 4 на слици испод), као и рекапитулација образовања у виду бодова стечених успехом у ОШ, на Завршном испиту и по основу афирмативних мера (означено бројем 5 на слици испод).

Пријемни испити

У сегменту Пријемни испити на почетној страници могу се подносити пријаве, прегледати поднете пријаве, као и поништити поднете пријаве за пријемни испит.

Подношење пријаве за пријеми испит

Како би се поднела пријава за пријемни испит, неопходно је изабрати пријемни испит за који се ученик пријављује. Кликом на поље Пријемни испит (означено црвеном бојом на слици испод) отвара се падајући мени са свим пријемним испитима.

Избор се врши кликом на одређени пријемни испит из падајућег менија (приказано на слици испод).

Након избора пријемног испита појавиће се додатна поља која је потребно попунити: средња школа у којој ће ученик полагати пријемни испит (означено бројем 1 на слици испод), језик на ком ученик полаже пријемни испит (означено бројем 2 на слици испод) и тестирања у оквиру пријемног испита која ученик полаже у случају да за изабрани пријемни испит постоји више тестирања (означено бројем 3 на слици испод). Поља се попуњавају идентичном процедуром - избором ставке из падајућег менија.

Пријава се евидентира кликом на дугме Сачувај пријаву (означено бројем 4 на слици испод).

Напомена: Списак средњих школа садржи само средње школе у којима је могуће полагати изабрани пријемни испит, док списак језика садржи само језике на којима је омогућено полагање изабраног пријемног испита у изабраној школи.

Преглед пријава за пријемне испите

Након евидентирања прве пријаве приказаће се табела са прегледом поднетих пријава (означено бројем 1 на слици испод). За сваку поднету пријаву у табели ће у једном реду бити приказани следећи подаци: шифра пријаве, назив пријемног испита и подаци о школи у којој се одржава пријемни, прелиминарни и коначни резултати пријемног, дугме за поништавање пријаве и дугме за преузимање пријаве.

Испод наведене табеле налази се форма за подношење нове пријаве за пријемни испит (означено бројем 2 на слици испод), преко које се, идентичном процедуром, врши подношење нове пријаве.

Поништавање пријаве за пријемни испит

Поништавање пријаве за пријемни испит се врши кликом на дугме за поништавање (приказано на слици испод) у табели са прегледом свих поднетих пријава.

Након клика на дугме за поништавање отвориће се прозор за потврду (приказано на слици испод), на којем је неопходно дати сагласност са поништавањем пријаве. Кликом на дугме Да, сигуран сам поднета пријава за пријемни испит биће поништена.

Након поништавања поднете пријаве појавиће се порука о успешном поништавању. Поред тога, у табели са прегледом поднетих пријава поништена пријава ће бити означена као Отказана (означено црвеном бојом на слици испод).

Спортски резултати

У сегменту Спортски резултати на почетној страници могу се подносити пријаве, прегледати поднете пријаве, као и поништити поднете пријаве за евидентирање спортских резултата.

Подношење пријаве за евидентирање спортских резултата

Како би се поднела пријава за евидентирање спортских резултата, неопходно је изабрати средњу школу која обрађује спортске резултате. Кликом на поље Средња школа (означено бројем 1 на слици испод) отвара се падајући мени са списком средњих школа које обрађују спортске резултате. Избор се врши кликом на одређену средњу школу са списка. У пољу Опис (означено бројем 2 на слици испод) могуће је унети опис пријаве за евидентирање спортских резултата.

Пријава се евидентира кликом на дугме Сачувај пријаву (означено бројем 3 на слици испод).

Преглед пријава за евидентирање спортских резултата

Након евидентирања пријаве на овој страници приказаће се табела са прегледом поднетих пријава (означено бројем 1 на слици испод). За сваку поднету пријаву у табели ће у једном реду бити приказани следећи подаци: шифра пријаве, подаци о изабраној школи која евидентира спортске резултате, статус пријаве, дугме за поништавање пријаве, дугме за преузимање пријаве и дугме за детаљнији преглед података пријаве.

Испод наведене табеле налази се форма за подношење нове пријаве за евидентирање спортских резултата (означено бројем 2 на слици испод), преко које се, идентичном процедуром, врши подношење нове пријаве.

Напомена: Статус пријаве за евидентирање спортских резултата након подношења пријаве ће бити Евидентиран. За подношење нове пријаве за евидентирање спортских резултата, НЕОПХОДНО је поништити претходно евидентирану пријаву.

Поништавање пријаве за евидентирање спортских резултата

Поништавање пријаве за евидентирање спортских резултата се врши кликом на дугме за поништавање (приказано на слици испод) у табели са прегледом свих поднетих пријава.

Након клика на дугме за поништавање отвориће се прозор за потврду (приказано на слици испод), на којем је неопходно дати сагласност са поништавањем пријаве. Кликом на дугме Да, сигуран сам поднета пријава за евидентирање спортских резултата биће поништена.

Након поништавања поднете пријаве појавиће се порука о успешном поништавању. Поред тога, у табели са прегледом поднетих пријава статус поништене пријаве ће бити промењен из Евидентирана у Отказана (означено црвеном бојом на слици испод).

Завршни испит

У сегменту Завршни испит можете видети резултате тестирања и, уколико је потребно, поднети приговоре.

Преглед резултата Завршног испита

На овој страници можете видети резултате које је ученик остварио на Завршном испиту.

Кликом на назив теста (означено бројем 1 на слици испод) приказују се резултати које је ученик остварио на одабраном тесту (означено бројем 2 на слици испод).

У централном делу за дати тест можете видети спецификацију броја бодова по питањима (означено бројем 3 на слици испод) и преузети PDF документ теста (означено бројем 4 на слици испод). За тестове који су прегледани ручно у школи, преко портала Моја средња школа могу се видети само збирни резултати по сваком тесту. Увид у ове тестове може се остварити у школи.

Подношење приговора

У складу са Упутсвом за поступак приговора на резултате Завршног испита приговори се, путем портала Моја средња школа, могу подносити искључиво на резултате тестова који су прегледани у дигиталној форми и то искључиво у терминима дефинисаним Календаром активности за спровођење Завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину. За тестове који су прегледани ручно у школи приговори се могу поднети у матичној основној школи.

Подношење приговора првостепеној комисији за приговоре

Да бисте поднели приговор најпре је неопходно да одаберете одговарајући тест (као што је објашњено у секцији Преглед резултата Завршног испитa).

Напомена: Уколико желите да поднесете приговоре за више питања, неопходно је да поднесете одвојене приговоре за свако појединачно питање.

Да бисте поднели приговор за одређено питање, потребно је да у реду табеле који одговара датом питању, кликнете на дугме Поднеси приговор у колони Након првог нивоа приговора (означено на слици испод).

Отвориће се прозор Поднесите првостепени приговор на питање. Ради двоструке провере неопходно је да најпре унесете редни број одабраног питања, како би се избегле ситуације у којима се нехотице поднесе приговор који се заправо односи на неко друго питање. Затим је потребно да унесете текст приговора ћириличним писмом, након чега је потребно да кликнете на дугме Поднеси.

Детаље везане за дати приговор можете видети кликом на дугме Погледај приговор у колони Након првог нивоа приговора или у одељку Првостепени приговори на питања, који се налази при дну странице. Отвориће се прозор у оквиру којег можете видети детаље датог приговора, али и преузети одговарајући образац (кликом на линк Преузмите приговор). Поред тога, када приговор буде обрађен, моћи ћете да видите одговор и биће Вам доступан линк за преузимање одговарајућег обрасца.

Подношење приговора другостепеној комисији за приговоре

Уколико нисте задовољни одговором првостепене комисије за приговоре, можете да поднесете приговор другостепеној комисији. Право приговора другостепеној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор првостепеној комисији за приговоре.

Да бисте поднели приговор за одређено питање, потребно је да у реду табеле који одговара датом питању, кликнете на дугме Поднеси приговор у колони Након другог нивоа приговора (означено на слици испод). Остатак поступка је идентичан претходно описаном поступку подношења приговора првостепеној комисији за приговоре.

Листе жеља

Кандидат који је стекао услов да конкурише за упис у средњу школу у својству редовног ученика подноси листу исказаних опредељења за даље школовање (листу жеља). У сегменту Листа жеља (означено бројем 1 на слици испод) можете прегледати евидентиране листе жеља (означено бројем 2 на слици испод) и поднети нову листу жеља (означено бројем 3 на слици испод).

Подношење листе жеља

Да бисте поднели листу жеља најпре је неопходно да кликнете у подсекцију подношење нове листе жеља (означено бројем 1 на слици испод), након чега се отвара прозор са формом за унос жеља. Да бисте додали жељу у листу неопходно је да кликнете на дугме Додај жељу (означено бројем 2 на слици испод).

Тиме се отвара прозор за Избор жеље, односно образовног профила школе. Потребно је претражити образовне профиле школе у одговарајућем пољу (означено бројем 1 на слици испод) према неком од следећих критеријума: шифра образовног профила, назив образовног профила или школа. Након уноса вредности критеријума за претрагу потребно је изабрати образовни профил школе из падајуће листе (приказано на слици испод). Да бисте додали жељу у листу жеља неопходно је да кликнете на дугме Постави жељу (означено бројем 2 на слици испод).

Поступак додавања жеље у листу жеља потребно је понављати све док не унесете све жељене образовне профиле школа. Кандидат за упис у школу, његов родитељ односно други законски заступник, има право да изрази највише 20 опредељења за даље школовање, у складу са законом..

Након додавања жеље у листу жеља, приказ исте ће се појавити на форми (дато на слици испод). Приказ појединачне жеље обухвата њен редни број (означено бројем 1 на слици испод), релевантне информације о изабраном образовном профилу школе (означено бројем 2 на слици испод), укупан број бодова са којим кандидат учествује у расподели за изабрани образовни профил школе (означено бројем 3 на слици испод).
Поред тога доступне су и додатне акције које могу бити извршене над жељом (означено бројем 4 на слици испод). Доступне акције су:

Након што завршите са уносом жеља, проверите све податке. Комплетирану листу жеља можете поднети кликом на дугме Сачувај жеље (означено бројевима 1 и 2 на слици испод). Кликом на дугме Сачувај жеље родитељ, односно други законски заступник кандидата, потврђује да је сагласан са бројем и редоследом опредељења кандидата за упис у средњу школу.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Водите рачуна да то урадите тек након што искажете СВА жељена опредељења за даље школовање, будући да сачувану листу жеља није могуће даље мењати. Уколико желите да накнадно промените листу жеља потребно је да откажете постојећу листу жеља, а након тога креирате нову.

Преглед листе жеља

У подсекцији Евидентиране листе жеља дат је преглед листа жеља.

НАПОМЕНА: Валидна листа жеља је искључиво листа жеља која се налази у статусу Евидентирана.

За појединачну листу жеља приказане су њене основне информације (означено бројем 1 на слици испод) и статус (означено бројем 2 на слици испод).
Поред тога доступне су и додатне акције које могу бити извршене над листом жеља (означено бројем 3 на слици испод). Доступне акције су:

Кликом на неки ред у табели (тј. одређену листу жеља) отвориће се приказ детаља одабране листе (приказ дат на слици испод).

Преглед спецификације бодова за одређену жељу у листи можете видети кликом на одговарајућу жељу (приказ дат на слици испод).

Уколико је ученик распоређен на одређени образовни профил школе, након расподеле, ред у табели за ту жељу биће истакнут другом бојом.

Близаначке листе жеља

Кандидати који су близанци и желе да похађају исту школу и исти смер гимназије, односно исти образовни профил школе, евидентирају се у матичној основној школи.
Такође, у матичној основној школи евидентирају се тројке, четворке итд.
Услов да близанци буду распоређени заједно је да попуне идентичну листу жеља, што значи да на листама жеља мора да буде исти број и распоред жеља, као и да близанци имају идентичну испуњеност услова за упис сваке од појединачних жеља (Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину).

Сходно томе, идентичне листе жеља је потребно креирати на исти начин као што је објашњено у секцији Подношење листе жеља. Након подношења идентичних листа жеља, аутоматски ће се креирати близаначка листа жеља (Напомена: место подношења за ову листу жеља ће увек бити административни портал, без обзира на то што су индивидуалне креиране на порталу Моја средња школа), која замењује индивидуалне. Преглед евидентиране близаначке листе жеља је дат на слици испод под бројем 1, док је индивидуална листа жеља, која је замењена близаначком означена бројем 2.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Од тренутка настанка близаначке листе жеља она постаје актуелна и са њом близанци конкуришу за расподелу на образовне профиле школа.

Уколико кандидат жели да откаже близаначку листу жеља, неопходно је да откаже индивидуалну кликом на дугме откажи листу жеља (), чиме се аутоматски отказује и сама близаначка листа жеља.
Креирање нове близаначке листе жеља врши се по истом поступку.

Пријава за упис

Уколико је кандидат након расподеле распоређен на одређени образовни профил школе, његов родитељ, односно други законски заступник, има могућност да изврши увид у распоређивање, на начин прописан чланом 11, Правилника о упису ученика у средњу школу, као и да поднесе пријаву за упис у школу и преко портала Моја средња школа, у складу са законом.
У сегменту Упис (означено бројем 1 на слици испод) можете прегледати евидентирану пријаву за упис (означено бројем 2 на слици испод) и поднети нову пријаву за упис (означено бројем 3 на слици испод).

Подношење пријаве за упис

Да бисте поднели пријаву за упис најпре је потребно да кликнете у подсекцију Подношење нове пријаве за упис (означено бројем 1 на слици испод), након чега се отвара прозор са формом за подношење пријаве.
У првом делу форме приказани су основни подаци о образовном профилу школе на који је кандидат распоређен (означено бројем 2 на слици испод).
Уколико за кандидата не постоје информације о страним језицима које је учио у основној школи, биће му омогућен избор страног језика, односно страних језика које наставља да учи у средњем образовању и васпитању (означено бројем 3 на слици испод). Потребно је да кандидат одабере један од обавезних предмета (означено бројем 4 на слици). Кандидату ће бити понуђено да се определи за изборни програм, односно изборне програме које гимназија нуди (означено бројем 5 на слици испод). Након уноса и провере свих претходно унетих података, да бисте поднели пријаву за упис неопходно је кликнути на дугме Сачувај пријаву (означено бројем 6 на слици испод).

ВАЖНА НАПОМЕНА: Креирана пријава за упис је коначна и не постоји могућност измене и отказивања преко портала Моја средња школа.

Преглед пријаве за упис

У подсекцији Евидентиране пријаве за упис дат је преглед пријаве за упис.

За појединачну пријаву приказане су њене основне информације (означено бројем 1 на слици испод) и статус (означено бројем 2 на слици испод). Поред тога доступна је и акција преузимања PDF документа одговарајуће пријаве за упис (означено бројем 3 на слици испод).

Кликом на неки ред у табели (тј. одређену пријаву за упис) отвориће се приказ детаља одабране пријаве (приказ дат на слици испод).