Пријемни испит за упис у школу за музичке таленте у Ћуприји

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји на образовни профил музички извођач класичне музике кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то главни предмет: инструмент (виолина, виола, виолончело, контрабас) и солфеђо са теоријом музике.

Кандидат за упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји на образовни профил музички извођач класичне музике може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то 200 бодова из главног предмета: инструмента и 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Кандидат за упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји на образовни профил музички извођач класичне музике положио је пријемни испит ако је остварио најмање 150 бодова на испиту из главног предмета: инструмента и 70 бодова на испиту из солфеђа са теоријом музике.

Испитне обавезе и тестирања

Тестирање - први део

  1. Главни предмет: виолина (ТИП Б) (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 150)
  2. Главни предмет: виола (ТИП Б) (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 150)
  3. Главни предмет: виолончело (ТИП Б) (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 150)
  4. Главни предмет: контрабас (ТИП Б) (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 150)

Тестирање - други део

  1. Солфеђо са теоријом музике (ТИП Б) (максималан број поена: 120, квалификовани број поена: 70)