Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију кандидат полаже пријемни испит, тест из биологије и тест из хемије, који су сачињени у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања. Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту. Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат. Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из биологије, или најмање 120 бодова на тесту из хемије.


Упутство за ученике


За сваки тест је предвиђено по 120 минута. 

Понети гумицу, графитну и хемијску оловку.

Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком. 

Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. 

Испитне обавезе и тестирања

Тестирање

  1. Тест из биологије (максималан број поена: 240, квалификовани број поена: 120)
  2. Тест из хемије (максималан број поена: 240, квалификовани број поена: 120)